Personvernpolicy

 

Beauty Generation ABs policy for datahåndtering og informasjonskapsler (cookies)

Beauty Generation AB respekterer ditt personvern og retten til å ha kontroll over dine personopplysninger. Vi vil være åpne om hvilken informasjon vi samler inn, og hvorfor, og vi vil beskytte den på en mest mulig sikker måte.

Personvernpolicyen til Beauty Generation AB («selskapet») beskriver hvilke opplysninger vi samler inn, for hvilket formål de samles inn, på hvilken måte du kan ha kontroll over dine egne opplysninger, og hvordan du kan ta kontakt med oss. Denne personvernpolicyen gjelder når du bruker apper, nettsider og tjenester som inngår under en app eller på et nettsted som administreres av selskapet. Selskapet er behandlingsansvarlig i samsvar med disse vilkårene og har ansvaret for at behandlingen skjer i henhold til gjeldende lovgivning.

Her er en oppsummering av det som skjer på nettstedet når du besøker det:

Lagring av nettstedsaktivitet

Vi sporer din aktivitet på nettstedet og vil eventuelt bruke den for markedsføringsformål.

Personopplysninger

Vi samler inn personopplysninger ved spesielle anledninger med tanke på markedskommunikasjon, produktinformasjon og kundekommunikasjon.

Behandling av personopplysninger

Vi behandler angitte personopplysninger ved å legge dem inn i integrerte systemer.

Vi lagrer personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger i vårt system med tanke på markedsanalyse.

Profilering

Vi utfører automatisk profilering basert på nettsideaktivitet, og din profil kan bli brukt for markedsføringsformål.

Personopplysninger vi samler inn

Beauty Generation AB innhenter i første rekke opplysningene direkte fra deg som er kunde. Eksempler på personopplysninger som vi samler inn, er navn og kontaktopplysninger som mobiltelefonnummer og e-postadresse. Selskapet vil eventuelt oppdatere dine opplysninger fra offentlige registre, for eksempel Folkeregisteret, hvis det er nødvendig for å sikre godt vedlikehold av registre.

Beauty Generation AB registrerer eller vil eventuelt registrere dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • Når du melder deg på en tjeneste gjennom de ulike plattformene som Beauty Generation AB tilbyr.
 • Når du angir din e-postadresse eller ditt mobiltelefonnummer på nettstedet.
 • Når du kontakter oss via e-post, telefon, våre nettsteder eller sosiale medier.
 • Når du melder deg på selskapets nyhetsbrev.
 • Når du besøker våre nettsteder og vår app, herunder blant annet trafikkdata, lokaliseringsdata, nettlogger og andre kommunikasjonsdata samt f.eks. IP-adressen, type enhet, operativsystem og type nettleser som blir brukt til besøket.

Innsamling med samtykke

Når du fyller ut et samtykkeskjema på nettsiden (f.eks. når du abonnerer på nyhetsbrev eller benytter tilbud), samtykker du i at dine personopplysninger (f.eks. navn, telefonnummer og e-postadresse) kan brukes til markedsføringsformål for den tjenesten som eksponeres i tilknytning til der du blir bedt om å angi dine personopplysninger.

Vi samler også inn din IP-adresse, din geografiske posisjon og dine interesser for bedre å kunne tilpasse vår markedsføring til deg.

Når du besøker vår nettside, samtykker du også i at vi kan installere informasjonskapsler (cookies), både såkalte førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler, på din datamaskin. Slike informasjonskapsler følger deg og din surfeatferd for å kunne tilby deg markedsføring basert på din atferd.

Slik bruker vi innsamlet informasjon

Selskapet behandler personopplysninger i hovedsak for de formål som angis nedenfor, og for ytterligere formål som eventuelt angis på tidspunktet for innsamling:

 • For å utføre bestillinger av tjenester gjennom en av de plattformene som tilbys av selskapet
 • For å muliggjøre god kundeservice, som å håndtere dine forespørsler, korrigere feilaktige opplysninger eller sende informasjon som du har bedt om, f.eks. nyhetsbrev
 • Opplysninger om bestilling av tjenester lagres og analyseres og utgjør grunnlaget for tilbud og rabatter samt markedsføring av både generell og målrettet karakter
 • For å kunne administrere kundeprofiler, gjennomføre analyser og markedsundersøkelser
 • For systemadministrasjon og for å utarbeide statistiske data om våre brukeres atferd og mønster, men dette skjer på aggregert nivå og identifiserer ikke enkeltpersoner
 • For å utvikle, levere og forbedre våre produkter og tjenester, basert på analyse av din atferd på våre nettsteder og vår app
  Personopplysninger blir også brukt ved analyse for å utføre segmentering/profilering for å kunne utvikle målrettede tilbud og tjenester
 • For å sende deg informasjon og markedsføring via SMS, e-post, app, push eller andre digitale kontaktformer, som f.eks. sosiale medier, når du har en aktiv kunderelasjon med oss
 • For å kontakte deg via app, SMS, e-post eller post om andre tilbud, kampanjer eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg. Vær oppmerksom på at du når som helst kan avslå denne markedsføringen
 • For å kunne gi deg relevante anbefalinger, tilbud og tilpassede tjenester basert på hva andre med lignende atferdsmønster har vært interessert i, hvilken tjeneste du har valgt, sett på og vist interesse for
 • For å hjelpe oss å utvikle vårt nettsted og vår app så de blir mer formålstjenlige, og for å forbedre din brukeropplevelse av de plattformene som selskapet tilbyr ved å tilpasse visningen av tjenestene etter enheten som brukes
 • For å sende viktige meldinger for eksempel om endringer i våre vilkår og policyer
  Informasjon som kan utleveres

Vi kan overføre informasjon til andre foretak som behandler data på våre vegne for at vi skal kunne utføre våre tjenester, f.eks. analyse, distribusjon eller andre tjenester for å opprettholde og overholde våre bruker- og leveringsvilkår. All behandling av personopplysninger skjer imidlertid alltid med høy sikkerhet og konfidensialitet.

Selskapet samarbeider utelukkende med partnere som behandler personopplysninger i EU/EØS, eller med foretak som opprettholder samme beskyttelsesnivå som i EU/EØS, f.eks. ved å ha sluttet seg til den såkalte Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA.

Om informasjonskapsler (cookies)

Når du benytter vårt nettsted og vår app, kan personopplysninger eventuelt samles inn ved hjelp av f.eks. informasjonskapsler. Dette skjer imidlertid bare gjennom separat samtykke. Da lagres informasjonen om din bruk og hvilke sider du besøker. Det kan være teknisk informasjon om din enhet og Internett-tilkobling, som operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og unike identifikatorer. Ved besøk på våre nettsteder der våre tjenester tilbys, kan det benyttes forskjellige teknikker for å gjenkjenne deg, med det formål at vi skal lære mer om våre brukere. Dette kan skje direkte eller gjennom bruk av teknologi fra en tredjepart. Hvis du ønsker å bli glemt på vårt nettsted, sletter du dine informasjonskapsler på nettstedet vårt i henhold til instrukser fra den nettleseren du bruker.

Rettslig grunnlag, lagring og sletting av personopplysninger

I og med at du gir opplysninger til selskapet, gir du din tillatelse til at selskapet registrerer og lagrer opplysninger om hvilken tjeneste du har kjøpt, og til at selskapet behandler de angitte personopplysningene for de angitte formålene. Som rettslig grunnlag for behandling vil selskapet vise til oppfylling av avtale, berettiget interesse eller samtykke. Hvis selskapet bruker berettiget interesse som grunnlag, vil det bare bli gjort for de formål som er angitt ovenfor.

Vær oppmerksom på at du når som helst kan trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss. Du finner kontaktopplysninger under overskriften Slik kontakter du oss.

Behandlingen skjer i henhold til gjeldende lovgivning og innebærer at personopplysninger ikke oppbevares i lengre tid enn det som er nødvendig med tanke på formålene for behandlingen. Selskapet vil lagre dine personopplysninger så lenge du er kunde hos oss. Informasjon som er eldre enn tre år, brukes ikke til markedsføringsformål. Dette innebærer rent praktisk at opplysninger blir slettet når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige for analyser eller direkte markedsføring for de formål som de er samlet inn for. Noe informasjon kan beholdes lenger når det foreligger andre lovfestede krav, for eksempel bokføringsloven. All behandling av personopplysninger skjer alltid med høy sikkerhet og konfidensialitet.

Dine rettigheter og valg

Du har rettigheter når det gjelder dine personopplysninger, og du har anledning til å påvirke din informasjon og hva som lagres. Selskapet vil på eget eller kundens initiativ korrigere opplysninger som viser seg å være feilaktige. Du kan også når som helst kreve at dine opplysninger skal slettes, eller at bruken av dem skal begrenses, ved å kontakte oss. (Du finner kontaktopplysninger under overskriften Slik kontakter du oss). Hvis du mener at dine rettigheter ikke blir respektert av oss, kan du gjerne ta kontakt med oss eller med Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/).

Du kan når som helst avslå å motta markedsføringskommunikasjon fra oss ved å kontakte oss eller ved å melde deg av videre kommunikasjon i e-post og SMS som vi sender deg. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med vår kundeservice for å få hjelp til å avslå kommunikasjon fra oss.

Én gang i året kan du uten kostnad få informasjon om hvilke personopplysninger som er registrert, ved skriftlig å be om en såkalt registerutskrift fra Beauty Generation AB.

Lenker til andre nettsteder

I tilfelle vårt nettsted inneholder lenker til tredjeparts nettsteder eller nettsider eller til materiale publisert hos tredjepart, er disse lenkene kun ment som informasjon. Ettersom selskapet ikke har kontroll over innholdet på disse nettstedene eller materialet der, er vi ikke ansvarlige for innholdet. Selskapet er heller ikke ansvarlig for skader eller tap som eventuelt oppstår ved bruk av disse lenkene.

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om håndteringen av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på:

Beauty Generation AB
SE-105 69 STOCKHOLM,

[email protected]